2 - 6 juliHos Almega på Hästgatan 10

IT&Telekomföretagen är som vanligt på plats under Almedalsveckan. Kontakta oss gärna om du behöver en expert som kan digitalisering till ditt arrangemang!

Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten har fått allt större genomslag.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekomföretag i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför är IT&Telekomföretagens uppdrag att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, exempelvis i Almedalen.  Vår ambition är att driva diskussionen om digitalisering vidare på den nivå ämnet förtjänar – som en samhällsfråga!

Mingla med IT&Telekomföretagen

Tisdagen den 4/7 bjuder vi in till mingel - träffa oss och andra spännande gäster i trädgården på Hästgatan 10. Vi ses mellan 17-19! 


Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen av Sverige

Onsdagen den 5/7 kl 10.00-10-45

Digitaliseringen är vår tids stora löfte. Ett löfte både om ökad välfärd, produktivitetsökningar och därtill kopplad tillväxt. IT&Telekomföretagens rapport ”Etta eller nolla?” visar att digitaliseringens möjligheter ännu bara är i sin linda, men också att förändringen går mycket snabbt. För de företag, branscher, regioner och länder som lyckas vara drivande i utvecklingen kommer löftet att infrias. De som däremot inte lyckas anpassa sig kommer att bli omsprungna. Detta gäller i högsta grad även för Sverige. 

Regeringen presenterade nyligen sin digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad innebär det egentligen? 

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), samtalar med representanter för områden som i hög grad påverkas av och faktiskt är de egentliga beställarna av digitaliseringen. Hur ser de på utvecklingen inom sina områden och vad önskar de sig av digitaliseringspolitiken? Vilken nytta ser de att digitaliseringen ger människor?

Deltagare:

Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister

David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal

Karin Nygårds, lärare och ambassadör för digitaliseringen av skolan

Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer Min Doktor

Träffa oss i Visby under Almedalsveckan!

David Mothander

Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, som gärna pratar om allt som rör digitalisering.

Kajsa Frisell @KajsaFrisell

Näringspolitisk expert som gärna pratar telekom- och infrastruktur, bredbandsutbyggnad, konsumentförtroende och konkurrenskraft.


Pär Nygårds @parnygards

Näringspolitisk expert som gärna pratar policyfrågor som rör digitalisering, öppna data, Internet, integritet och innovation.

Fredrik von Essen @FredrikvE

Näringspolitisk expert som gärna pratar om frågor som rör IT-branschens kompetensbehov; utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad mm.

Sofia Yngwe @s_yngwe

Kommunikationschef, som gärna pratar kommunikation, förtroende, digitalisering, branschfakta och mångfald/jämställdhet.

Lars Lundberg

Näringspolitisk expert som gärna pratar om välfärdsteknologi och upphandlingsfrågor.

IT&Telekomföretagen inom Almega @IToTelekom

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Mamite Andersson

Informatör, som gärna pratar om medlemskap och praktiska frågor om våra arrangemang.