2 - 6 juliHos Almega på Hästgatan 10

Här kan du snart följa vad IT&Telekomföretagen arrangerar och deltar i under årets Almedalsvecka. Redan nu kan du se vilka av oss som kommer vara på plats i Visby. Kontakta oss gärna om du behöver en expert eller sakkunnig som kan digitalisering till ditt arrangemang!

Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten har fått allt större genomslag.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekombolag verksamma i Sverige, är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför är IT&Telekomföretagens uppdrag att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan – exempelvis i Almedalen. 

Vi är i Visby under Almedalsveckan!

David Mothander

Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

Kajsa Frisell @KajsaFrisell

Näringspolitisk expert som gärna pratar telekom- och infrastruktur, bredbandsutbyggnad, konsumentförtroende och konkurrenskraft.


Pär Nygårds @parnygards

Näringspolitisk expert som gärna pratar policyfrågor som rör digitalisering, öppna data, Internet, integritet och innovation.

Fredrik von Essen @FredrikvE

Näringspolitisk expert som gärna pratar om frågor som rör IT-branschens kompetensbehov; utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad mm.

Sofia Yngwe @s_yngwe

Kommunikationschef, som gärna pratar kommunikation, förtroende, digitalisering, branschfakta och jämställdhet.

Lars Lundberg

Näringspolitisk expert som gärna pratar om välfärdsteknologi och upphandlingsfrågor.

IT&Telekomföretagen inom Almega @IToTelekom

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Mamite Andersson

Informatör