Väntelista

2 - 6 juliTrädgården på Hästgatan 10

Tack för i år Almedalsveckan! 

Den nu pågående digitaliseringen innebär en omvälvande strukturomvandling inom nästan alla samhällsområden. Rätt nyttjad och rätt prioriterad kan den bidra till att lösa många av våra viktigaste och mest akuta samhällsproblem och utmaningar. Om detta har vi talat länge, och vi ser med glädje att den insikten har fått allt större genomslag.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekomföretag i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Därför är IT&Telekomföretagens uppdrag att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige. Det gör vi bland annat genom att säkerställa att frågan är prioriterad på den politiska agendan, exempelvis i Almedalen.  Vår ambition är att driva diskussionen om digitalisering vidare på den nivå ämnet förtjänar – som en samhällsfråga!

Mingla med IT&Telekomföretagen

Tisdagen den 4/7 bjöd vi in till mingel på Hästgatan 10. Träffa bland andra Sara Öhrvall - digital strateg, styrelseledamot i bland annat Bonnier News, Bisnode och Investor, krönikör för Dagens Industri och en ”maker of things” – som bjuder oss på en spaning!

Etta eller nolla? Ministern tar tempen på digitaliseringen av Sverige

Onsdagen den 5/7 kl 10.00-10-45

Digitaliseringen är vår tids stora löfte. Ett löfte både om ökad välfärd, produktivitetsökningar och därtill kopplad tillväxt. IT&Telekomföretagens rapport ”Etta eller nolla?” visar att digitaliseringens möjligheter ännu bara är i sin linda, men också att förändringen går mycket snabbt. För de företag, branscher, regioner och länder som lyckas vara drivande i utvecklingen kommer löftet att infrias. De som däremot inte lyckas anpassa sig kommer att bli omsprungna. Detta gäller i högsta grad även för Sverige. 

Regeringen presenterade nyligen sin digitaliseringsstrategi med målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad innebär det egentligen? 

Sveriges bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP), samtalar med representanter för områden som i hög grad påverkas av och faktiskt är de egentliga beställarna av digitaliseringen. Hur ser de på utvecklingen inom sina områden och vad önskar de sig av digitaliseringspolitiken? Vilken nytta ser de att digitaliseringen ger människor?

Deltog gjorde:

Peter Eriksson (MP), Bostads- och digitaliseringsminister
David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Maja Fjaestad, samhällspolitisk chef Kommunal
Karin Nygårds, lärare och ambassadör för digitaliseringen av skolan
Petronella Warg, ansvarig för samhällsrelationer Min Doktor

Väntelista

Deltagare

Sara Öhrvall
digital strateg, styrelseledamot i bland annat Bonnier News, Bisnode och Investor, bloggare för Di Digital

Läs mer

Karin Nygårds
Lärare och ambassadör för digitaliseringen av skolan

Läs mer

Maja Fjaestad
Samhällspolitisk chef Kommunal

Läs mer

Petronella Warg
Ansvarig för samhällsrelationer Min Doktor

Läs mer

Vi var i Visby under Almedalsveckan!

David Mothander

Förbundsdirektör IT&Telekomföretagen, som gärna pratar om allt som rör digitalisering.

Kajsa Frisell @KajsaFrisell

Näringspolitisk expert som gärna pratar telekom- och infrastruktur, bredbandsutbyggnad, konsumentförtroende och konkurrenskraft.


Pär Nygårds @parnygards

Näringspolitisk expert som gärna pratar policyfrågor som rör digitalisering, öppna data, Internet, integritet och innovation.

Fredrik von Essen @FredrikvE

Näringspolitisk expert som gärna pratar om frågor som rör IT-branschens kompetensbehov; utbildning, kompetensförsörjning, arbetsmarknad mm.

Sofia Yngwe @s_yngwe

Kommunikationschef, som gärna pratar kommunikation, förtroende, digitalisering, branschfakta och mångfald/jämställdhet.

Lars Lundberg

Näringspolitisk expert som gärna pratar om välfärdsteknologi och upphandlingsfrågor.

IT&Telekomföretagen inom Almega @IToTelekom

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för alla företag inom IT- och telekomsektorn. Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.

Mamite Andersson

Informatör, som gärna pratar om medlemskap och praktiska frågor om våra arrangemang.